جشنواره مجازی هنری پیامبر اعظم(ص)

راهیابی آثار دو عکاس هم استانی به بخش نهایی جشنواره پیامبر اعظم(ص)

سایت استان: آثار دو عکاس هم استانی به بخش نهایی برگزیدگان جشنواره مجازی هنری پیامبر اعظم(ص) راه یافت. به گزارش سایت استان، آثار اسحاق آقایی و داوود ایزدپناه در بین آثار راه یافته به بخش نهایی این جشنواره مشاهده می شود. به گزارش دبیرخانه نخستین جشنواره مجازی هنری پیامبر اعظم(ص)، اسامی برگزیدگان اولیه این جشنواره […]

پربازديد