جشنواره ملی فرهنگی علمی و ادبی

درخشش دانشجو معلمان کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره ملی و فرهنگی کشور

رئیس دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد گفت: دانشجو معلمان این استان در جشنواره ملی، فرهنگی، علمی و ادبی کشور صاحب 2مقام و پنج رتبه برگزیده کشور شدند.

پربازديد