جشنواره نوجوان خوارزمی

کسب مقام اول جشنواره نوجوان خوارزمی استان فارس توسط دانش آموز هم استانی

دانش اموز هم استانی توانست  مقام اول جشنواره نوجوان خوارزمی استان فارس را به دست آورد. به گزارش سایت استان، هما السادات عبدالهی نیا (متولد شهر دهدشت) در چهارمین دوره جشنواره خوارزمی استان فارس در بخش زبان و ادبیات فارسی حائز مقام اول شد. این دانش آموز پایه دوم متوسطه(هشتم) با دو مجموعه داستانی و […]

پربازديد