جعل ابتکار

جعل ویژه‌نامه استانی روزنامه ابتکار توسط افراد سودجو

عده‌ای به صورت غیرقانونی سرمقاله ویژه‌نامه استانی روزنامه ابتکار در تاریخ شنبه 27 آبانماه را در یک برگ کاغذ A4 کپی و مطالبی را نیز به زعم خود و به صورت دست‌نویس تحت عنوان “در کشتی نشستن و با ناخدا جنگیدن؟” به آن اضافه و منتشر کردند. به گزارش سایت استان،‌ سرمقاله ویژه‌نامه استانی روزنامه […]

پربازديد