جلال مطهری

“سید باقر موسوی؛ دردمندِ تسلی بخش”

سایت استان: جلال مطهری برای شرکت در مراسم ترحیم فرزند “سید باقر موسوی” نماینده محبوب و شجاع مردم بویر احمد در مجلس پنجم و ششم شورای اسلامی به یاسوج رفتم. همه ی آشنایی من با ایشان به غیر از خاطرات اخبار دوران نمایندگیشان در مجلس ششم، به واسطه دوستان مشترکی بود که همگی بر چند […]

پربازديد