جلیل فر

«رضاتوفیقی» رئیس حزب اتحاد ملت کهگیلویه و بویراحمد شد

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون اهداف حزب اتحادملت مبنی بر کمک به رشد و ترقی جامعه در زمینه های مختلف بویژه حرکت در راستای حفظ و ایجاد وحدت ملی و محلی بر اساس چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، مسائل کلی کشور و استان مورد بررسی قرار گرفت.

پربازديد