جمعه بازاردهدشت

باتلاق یا جمعه بازار؟/ خواب زمستانی شهرداری دهدشت

جمعه بازار شهر دهدشت در روزهای بارانی به دلیل نداشتن امکانات کافی تعطیل می شود.

پربازديد