جمعيت شناسي كهگيلويه و بويراحمد

جمعیت شناسی استان کهگلویه و بویراحمد

سایت استان: محمدرضا برومندزاده (مطلب پیش رو در چند بخش تهیه شده که به تناوب زمانی در اختیار مخاطبان سایت قرار می گیرد. در زیر بخش اول این مقاله آورده شده است) بخش اول: کلیات جمعیت شناسی معادل واژه انگلیسی Demography است که به مطالعه علمی جمعیت¬ های در حال تغییر انسانی از نظر اندازه، […]

پربازديد