جهادکشاورزی گچساران

رئیس جهادکشاورزی گچساران منصوب شد

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان گچساران منصوب شد. با حکم جعفر گوهرگانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، عطاء الله مهدی‌پور مسئولیت جهاد کشاورزی شهرستان گچساران را عهده دار شد. پیش از این علی رضانژاد این مسئولیت را بر عهده داشت.

پربازديد