جهانگیر تقی پور

جهانگیر تقی پور

جهانگیر تقی پور پزشک و عضو انجمن جراحان زیبایی دنیا، عضو کالج سلطنتی انگلستان و اسکاتلند متولد شادگان باشت *********** روز ۱۲ فروردین ۹۳ سعادتی بود تا از نزدیک دکتر جهانگیر تقی پور پزشک جراح و عضو کالج سلطنتی لندن و از نخبگان استانی را از نزدیک ببینم. آشنایی من با این عزیز از طریق […]

پربازديد