جهان‌نیوز

حمله مشکوک رسانه‌های افراطی به دکتر وکیلی

خبر فعالیت دکتر محمد‌علی وکیلی مدیر‌مسئول روزنامه ابتکار به عنوان معاون اطلا‌ع‌رسانی نهاد ریاست جمهوری و اظهارنظرها صریح و بی‌پرده وی درمورد برخی‌مخالفت‌ها و نطق‌ها نمایندگان مجلس در رای اعتماد به کابینه یازدهم؛ اردگاه برخی از مدعیان اصولگرایی و مشهور به افراطی را به هم ریخته است. به گزارش سایت استان، صحبت‌های وکیلی درمورد پخش […]

پربازديد