جواد شمقدری

مرثیه ای سرگشاده بر فرهنگ و هنر ایران زمین برای مردم ایران

سایت استان: سیدمحمد مختاری هنرمند و فیلمساز هم استانی با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی کشور، نسبت به وضعیت هنر وهنرمندان در 8 سال گذشته و رفتار دولت در خصوص خانه سینما واکنش نشان داد. متن این نامه که در اختیار سایت استان قرار گرفته است، در پی می […]

پربازديد