جواد هرمزپور

پدر! واسطه بین من و خدا / «می‌روم» جبهه، خود خدا را طواف «می‌کنم»

دکتر مهدی هرمزپور فرزند شهید جواد هرمزپور، فرمانده کهگیلویه و بویراحمدی تیپ فاطمه‌زهرا (س) لشکر 19 فجر استان فارس به مناسبت شهادت پدرش دل نوشته‌ای منتشر کرده است.
وقتی به شهید میثمی گفته بودند سهمیه مکه داری و بیا استفاده کن گفته بود به‌جای اینکه برم مکه خانه خدا را طواف کنم، می‌رم جبهه، خود خدا را طواف کنم. تو هم شاگرد شهید میثمی بودی و این درس را از او آموختی. رفتی جبهه تا خود خدا را طواف کنی.

پربازديد