جوامع محلی

پیشبرد اهداف پروژه زاگرس با فرهنگ سازی و بهره‌گیری از توان محلی/ اقدامات مناسبی برای حفظ تنوع زیستی دنا انجام شد

در نشست بررسی و ارزیابی فعالیت‌های انجام شده در پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس با حضور هوگو ناواخاس بر لزوم بهره‌گیری از توان جوامع محلی و فرهنگ‌سازی برای تحقق اهداف پروژه زاگرس تاکید شد.

پربازديد