جک

نگاهی به تاثیر جوک های قومیتی در جامعه

سایت استان: آرزو غلامی فرهنگ جوک‌خوانی به معنای عباراتی کوتاه که درون مایه‌ی طنز دارد و موجب خنده می‌شود مدت‌هاست که در جامعه رواج دارد. بی شک لطیفه در قالب عبارتی معنی‌دار که اسباب شادی را فراهم کند هیچ ایرادی ندارد. نشانه‌های بذله‌گوییِ محتوایی در تاریخ کشورمان بی‌شمار است. دلقکان در گذشته با بذله‌گویی و […]

توطئه‌ دشمن در پشت طنزهای ساخته شده علیه قوم لر است

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برخی طنزهای، جوک و اس ام اس های ساخته شده علیه قوم لر بیان کرد:در پشت این کارها توطئه‌ای دشمن است که به دنبال جدا کردن قوم لر از نظام اسلامی و گسست میان این قوم و این مرز و بوم است. محمدزاده ابراز کرد: […]

پربازديد