جگر

دل و جگر و قلوه بخوریم یا نه؟‎

شاید تاکنون گذرتان به یکی از خیابان‌ها یا میدان‌هایی که حرفه اصلی مغازه‌داران آن کشتار دام و فروش امعاء و احشای آن است، افتاده باشد و انواع فرآورده‌های دامی همچون کله، پاچه، زبان، سیرابی، شیردان، دل، قلوه، جگر و… را از آنان خریده باشید. شاید هم بدون آن که خود را به زحمت انداخته باشید […]

پربازديد