حاشیه‌نشینی

از دریافت 15 میلیون تومان برای مهر زدن پروانه ساخت تا افزایش غرق‌شدگی

از قدیم می گفتند که «تب تند عرقش زود در میاد». شهرنشینی یک شبه و بدون برنامه آفت های خودش را دارد، در جلسه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، حاشیه نشینی، ساخت و ساز غیر قانونی، بالا رفتن قیمت اجاره خانه، عملکرد ضعیف شهرداری و تخلفات بنگاه های مسکن از مهمترین مسائل پیش روی شهر […]

پربازديد