حافظ

غزلی از حافظ

بیستم مهر به نام روز حافط نامگذاری شده است. غزلی از دیوان حافظ: ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم جامهٔ کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم سِرّ حق […]

«در برابر ریاکاری و خشونت»

سایت استان: اسماعیل منعقد ( بررسی عقاید و افکار حافظ و گاندی ) ((من هیچ چیز تازه ای ندارم که به جهان بیاموزم،حقیقت و عدم خشونت به اندازه کوهستان ها کهن و قدیمی هستند))-(گاندی) در میخانه ببستند،خدایا مپسند *** که در خانه تزویر و ریا بگشایند (حافظ) جوامع بشری همیشه از زور و خشونت و […]

“تأثیر مبارزه فرهنگی حافظ بر زمان”

سایت استان: علیرضا دمساز* فرهنگ اصیل ایرانی،خواستار صلح کلی است. از منشور کورش در فتح بابل و آزادی کامل به دین خواهان و بازسازی معباد آنان، تلاش مانی در حل اختلاف مذهبی،اندیشه های صلح جویانه و حکیمانه فردوسی در شاهنامه،شعر انسان گرای سعدی و تلاش منصور حلاج برای بالابردن فهم عام و خاص همه در […]

شعرخوانی مدیران و چهره های سیاسی استان در روز حافظ

سایت استان: محمود آرام در تقویم، روز 20 مهرماه به نام روز حافظ نام گذاری شده است. بعد از قرآن کریم و شاهنامه، دیوان حافظ نیز جز لاینفک زندگی هر خانواده ایرانی است. آنچه شعر حافط را برجسته می کند، فرازمان بودن اشعار وی است. یعنی به همان اندازه که در دوران زندگی حافط کاربرد […]

یک بیت از حافظ به انتخاب خبرنگاران استان

سایت استان: محمود آرام در تقویم، روز ۲۰ مهرماه به نام روز حافظ نام گذاری شده است. بعد از قرآن کریم و شاهنامه، دیوان حافظ نیز جز لاینفک زندگی هر خانواده ایرانی است. آنچه شعر حافط را برجسته می کند، فرازمان بودن اشعار وی است. یعنی به همان اندازه که در دوران زندگی حافط کاربرد […]

شعر حافظ به روایت هنرمندان استان

سایت استان: محمود آرام در تقویم، روز ۲۰ مهرماه به نام روز حافظ نام گذاری شده است. بعد از قرآن کریم و شاهنامه، دیوان حافظ نیز جز لاینفک زندگی هر خانواده ایرانی است. آنچه شعر حافط را برجسته می کند، فرازمان بودن اشعار وی است. یعنی به همان اندازه که در دوران زندگی حافط کاربرد […]

پربازديد