حجت‌الاسلام سید اقبال راستگویی

چگونه بصیرت پیدا کنیم

چگونه بصیرت پیدا کنیم یا به تعبیر دیگر، عوامل بصیرت چیست و چه عواملى کمک مى کنندکه ما نسبت به امور، روشن بین و بینا بشویم؟ یک سرى الزامات است که اگر آن ها در یک فرد جمع شود مى تواند جهت حرکت او را تنظیم کند؛ یعنى بصیرت به وجود مى آید و وقتى […]

پربازديد