حجت پارسا

“نامعادله قیمت بنزین و درآمدسرانه در ایران”

سایت استان: حجت پارسا گهگاهی از تلویزیون از زبان مسئولین میشنویم که بنزین توی ایران ارزون هست و یک لیتر بنزین از یک لیتر اب معدنی ارزونتره و باید به قیمت جهانی و فوب خلیج فارس بنزین بفروشیم و … بنده به دلایل زیر به این گفته مسئولین شک دارم! دولت در صورتی میتونه بنزین […]

پربازديد