حرف حساب

دو کلمه حرفِ حساب!

سایت استان کهگیلویه و بویراحمد: یادداشت دریافتی، *علی مندنی پور میهمانی تمام شد و میزبان سنگ تمام گذاشت و آن‌گونه که شایسته و در خورِ میهمانان بود، با گشاده‌رویی و آنچه از بضاعت در چنته داشت، از آنان استقبال و مقدمشان را گرامی داشت و رسمِ میزبانی را به پیروی از نیاکان و با امید […]

پربازديد