حزب کارگزاران سازندگی استان کهگیلویه و بویراحمد

بیانیه حزب کارگزاران استان در خصوص حوادث دانشگاه آزاد یاسوج

حزب کارگزاران سازندگی استان کهگیلویه وبویراحمد در خصوص حادثه دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج بیانیه صادر کرد. متن این بیانیه در پی می‌آید: نیست در قاموس تان پرواز و پر /  باغ تان را حنظل کال است بر! بار دیگر پیش از آنکه عقل بسنجد، دستی بلند شد، قبل از آنکه سخن شنیده شود، مشتی گره […]

پربازديد