“حسام الدین ارجمند”

موفقیت پژوهشگر شرکت نفت گچساران در همایش تکنیک‌های نوین در تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران

یک محقق شرکت نفت گچساران در اولین همایش تکنیک های نوین در تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران موفق به کسب عنوان مقاله برتر شد.

پربازديد