حسنات

حضور کارگردان هم استانی در جشنواره بین المللی پرواز

محمد سلیمی راد کارگردان موفق دهدشتی با دو فیلم کوتاه خود در جشنواره ملی فیلم حسنات و جشنواره بین المللی فیلم پرواز حضور پیدا خواهد کرد.

پربازديد