حسنی خاتم

چرا زنان در کهگیلویه و بویراحمد نادیده گرفته می شوند؟

سایت استان: حسنی خاتم* چند وقت پیش برای فعالیت در عرصه زنان استان و کلید زدن حرکات ابتدایی مبتنی بر مطالعات دقیق، راهی ادارات و دفاتری شدیم که طبق کارویژه شان باید در این خصوص اطلاعاتی می داشتند، اما چیزی نیافتیم. پس از آن مسیر دانشکده های علوم اجتماعی و حوزه های علمیه و دفاتر […]

پربازديد