حسن اكبرپور شيخ حسين

تا کی کربلا؟ تا کی عاشورا؟

سایت استان: حسن اکبرپور شیخ حسین* (akbarpoorhassan@birjand.ac.ir) 1400 و اندی سال است که گروهی به خون خواهی حسین(ع) از سنگینی جنایت سنگدلان زمان، خیمه عزا به پا میکنند و گوئیا طاقتشان از شنیدن نامردیها طاق شده است. آب را بستند، دستان علمدار را شکستند، بر حنجر خشکیده، تیرِکمان زدند، سر نوه رسول الله را در […]

پربازديد