حسن دانایی نسب

«خداحافظ محیط‌بان»؛ روایتی از مرگ خاموش حسن دانانسب

حسن دانا نسب یکی از 80 محیط بانی است که در 312 هزار و پانصد هکتار منطقه حفاظت شده این استان خدمت می کند .او در این توپوگرافی که همه اذعان به سخت بودنش دارند 3 هزار و نهصد هکتار را حفاظت می کند در حالی که همه جای دنیا چنین وسعتی را چهار نفر پوشش می دهند.

پربازديد