حسن صالحی

آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است ؟

سایت استان: حسن صالحی با وجود آغاز اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها و ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، بحث برروی اجازه دولت برای بررسی حسابهای بانکی و گردش مالی افراد همچنان ادامه دارد. برخی معتقدند که ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی و تکمیل فرم خوداظهاری به معنای اجازه مردم به دولت […]

“در سوگ زبان مادری”

سایت استان: حسن صالحی روز 21 فوریه(دوم اسفند)، از طرف سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به عنوان «روز جهانی زبان مادری» نامگذاری شده است. طبق اعلام یونسکو، شش هزار گویش محلی در جهان رو به فراموشی است، و این نگرانی وجود دارد که چهل درصد از زبان‏های دنیا به فراموشی سپرده شوند. یکی […]

پربازديد