حسن پایمرد

انتصاب مدیر داخلی بیمارستان امام خمینی دهدشت

مدیرداخلی بیمارستان امام خمینی دهدشت منصوب شد. به گزارش روابط عمومی بیمارستان امام خمینی دهدشت، حسن پایمرد بعنوان مدیر داخلی بیمارستان معرفی شد. براساس این گزارش؛ باحضور ریاست بیمارستان ومسئولان بخش ها و واحدهای مختلف حکم ،مدیرداخلی جدید توسط یوسفی نیا ،ریاست بیمارستان ابلاغ شد. گفتنی است پیش از این مسئولیت بخش داخلی برعهده فریدون […]

پربازديد