حسینعلی فاتحی

“حسینعلی فاتحی” معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش وپرورش استان شد

سایت استان: درآئینی ازخدمات آقای نعمت الله دارفرین تقدیر وآقای حسینعلی فاتحی بعنوان معاون پژوهش وبرنامه ریزی آموزش وپرورش استان منصوب شد. دراین مراسم مدیرکل آموزش وپرورش استان گفت: بهسازی- تعالی- پویایی از ضروریات کیفی بخشی فعالیتها دریک سازمان ودرعرصه تعلیم وتربیت بواسطه تعددمخاطبان ونوع کار مهم تراست. به گزارش سایت استان به نقل از […]

پربازديد