حسین پتاهی

“پناه بی پناهی”

سایت استان: محمد مختاری [دل نوشته ی محمد مختاری :یادت همیشه مانا حسین پناهی / پناه بی پناهی] محمد مختاری: امروز یادمان حسین پناهی بود . یادمان نبودنش . همه هم بودند و من . کلی یادش کردم . با اینکه متنی آماده کرده بودم که طولانی حرف نزنم یادمان نبودنش . همه هم بودند […]

پربازديد