حقوق زن

زنان و فرصت‌هایی که از کف می‌روند

سایت استان کهگیلویه و بویراحمد: یادداشت دریافتی، *زهرا (بهاره) حسینی «زنان» مسئله‌ای کهنه اما حل‌نشده این سرزمین است. بطوریکه سخن واحدی از اصحاب قدرت و صاحبان نظر درباره حقوق زنان شنیده نمی‌شود و بر سر مواجهه با مسئله زنان توافقی ملموس نیست. در به وجود آوردن این نارسایی البته چند عامل دخیل و هم‌دست‌اند؛ پاره‌ای […]

پربازديد