حقوق شهروندی

اجرای دستورالعمل حقوق شهروندی راه حلی برای کاهش فساد اداری

استاندار رفع مشکلات را در گرو حرکتی انقلابی و مدیریتی از ناحیه مدیران دستگاههای اجرایی دانست و گفت: تنها در سایه هماهنگی، تفکر ،نظم در اقدامات می توان مشکلات دستگاهها را برطرف کرد. وی اموال دستگاهها را متعلق به بیت المال دانست و افزود: برای حفظ بیت المال و ضایع نشدن آنها در روال تغییر و تعویض مدیران ….

عرصه صیانت از حقوق شهروندی بدون جوسازی ساماندهی می شود

سایت استان: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: عرصه صیانت از حقوق شهروندی با کار بسیار ولی کم هزینه،‌بدون دردسر و جوسازی ساماندهی می شود. سید حسین صابری در ستاد صیانت از حقوق شهروندی در تشریح این مطلب گفت: با رعایت محورهای 20 گانه فرمایشان مقام معظم رهبری به ویژه توصیه های ایشان در خصوص اصلاح […]

پربازديد