حمزه میرزایی

«معماری و شهرسازی و ارتباط آن با جرم»

سایت استان: حمزه میرزایی (پیشگیری وضعی در حوزه علم جرم شناسی) بخش اول جرم شناسان با شور و شوق بسیار به دنبال نظام عواملی بوده‌اند که در جرم دخیل بوده‌اند. در این راه، به عوامل زیادی توجه نموده‌اند.ازجمله فقر و ثروت ، محیط اجتماعی فرد، خانواده ، گروه دوستان، گروه‌های محیط فرد و … در […]

نقش رسانه های جمعی در پیشگیری از وقوع جرم

سایت استان: حمزه میرزایی یکی از موضوعاتی مهمی که از منظر افزایش جرم و جنایت در جامعه مورد توجه جرم شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته‏‌،‌ انعکاس مستقیم خشونت در برنامه ها و مطالب رسانه‌هاست. در تعریف خشونت رسانه‌ای چنین گفته شده است : ‎ )اگر خشونت را هر گونه هجمه به هنجارهای اجتماعی اعم […]

علل خودکشی در میان نوجوانان و جوانان استان

سایت استان: حمزه میرزایی چکیده : هر کسی باید ایمان پیدا کند که حیات ودیعه و امانت الهی بوده و نقطه عزیمت اعتلا و کمال آدمی است. خیانت در این امانت از نظر عقل و مذهب و البته اخلاق جنایتی غیر قابل بخشش می باشد. خودکشی اهانت به خداوند متعال است و اسلام نیز به […]

پربازديد