حمل ونقل و پايانه هاي كهگيلويه و بويراحمد

زیرساخت های جاده ای استان مناسب نیست

مدیر کل حمل ونقل و پایانه های کهگیلویه و بویراحمد گفت: زیرساخت های جاده ای این استان مناسب نیست. علی خوان پایه در همایش همیاران پلیس و فرهنگ یاران ترافیک، راهوران محله و نمونه های ترافیکی استان افزود: به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های جاده ای در این استان بسیاری از تصادفات رانندگی به صورت […]

پربازديد