حمیدطاهری بویراحمدی

«پاسخی به مصاحبه نشریه فراسو با آقای صادقی»

سایت استان: حمیدطاهری بویراحمدی در پی مصاحبه نشریه فراسو با ملاگرگعلی صادقی با عنوان مایه های فخر – سایه های فقر و سخنانی که در این مصاحبه عنوان شده است، آقای حمیدطاهری بویراحمدی نسبت به این سخنان واکنش نشان داده است. در همین خصوص مطلب وی در پی می آید: فضلنامه وزین فراسو نشریه فرهنگی […]

آقای استاندار ، کارخانه داران بومی مفسد فی الارض نیستند

از طلا گشتن پشیمان گشته ایم                     مرحمت فرموده ما را مس کنید یکی از ویژگیهای بارز ما ایرانی ها که حکایت از غنای فرهنگی مان می کند استفاده از ضرب المثل هایی است که هرکدام برای خود حکمت و حدیث ویژه ای دارند. مثل هایی چون […]

پربازديد