حمید تاجگردون

“سنگرنشینان بهمن بیگی”

سایت استان: حمید تاجگردون ما زاگرس نشینهای نژاد آریوبرزن ، از سنگر بهمن بیگی در دهه های دور گذر کردیم و در بهبوهه انقلاب که هر که، سفره ای رنگین میکرد، مردی درد و رنج کشیده را داشتیم که هم سرای ما بود و به پاس سپاس با چندی از قلم خود بر دستان او […]

پربازديد