حمید ماهی صفت

“مستر بین” ایران به یاسوج می آید

سایت استان: حمید ماهی صفت هنرمند مشهور که به “مستر بین” ایران شهرت دارد برای اجرای برنامه به یاسوج می آید. به گزارش خبرنگار سایت استان، آقای ماهی صفت جهت حضور در جشن بزرگ خانواده و نسل جوان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 19 و 20 شهریور در یاسوج به اجرای برنامه می پردازد. […]

پربازديد