حوزه علمیه خان

آخرین خبر از وضعیت جسمانی آیت الله ملک حسینی

سایت استان:‌ وضعیت جسمانی حضرت آیت الله ملک حسینی رو به بهبودی است و بخشی از سلامت خود را باز یافته اند. آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی که به علت عارضه جسمی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان نمازی شیراز بستری شده بودند، اکنون از وضعیت جسمانی بسیار رضایت بخش برخوردار هستند. نماینده […]

پربازديد