حکایت اصولگرایان و سبد کالا

حکایت اصولگرایان و سبد کالا

سایت استان:  یکی از کاربران سایت با نام مستعار “عشایر زاده بویراحمدی” یادداشتی را برای سایت استان ارسال کرده است که در پی می آید: (سیر از گرسنه خبر نداره و سواره از پیاده) بی تدبیری دولت در توزیع سبد کالا بهانه ای به دست اصولگرایانی داد تا حمله های خود را به اعتدالگرایان آغاز کنند […]

پربازديد