حکیم صناعی پور

چالش سرنوشت‌ساز فرماندار بهمئی و مدیران کل

سایت استان: حکیم صناعی پور خبر سازترین مدیر این روزهای استان، رحمانی است. در رسانه ها هر روز خبری از فرماندار بهمئی هست. جدی، پرتلاش و دارای بسیاری از فاکتورهای لازم برای موفقیت؛ مانند: اقبال عمومی، حمایت جریانها و استانداری و تجربه ی بالای کار در وزارت کشور. «تغییرِ مدیران» اما، پاشنه ی آشیل رحمانی […]

پربازديد