حیات الله بهرامیان

نیمکت ذخیره ها را بگذارید برای بازیهای تشریفاتی نه فینال

سایت استان: حیات الله بهرامیان بر حسب وظیفه لازم میدانم که انتخاب جناب آقای دکتر خادمی و همچنین معاونین محترم ایشان این ناخدایان با خدای کشتی به گل نشسته استانمان را تبریک بگویم و از خداوند منان موفقیت آن جنابان و تیم کاریشان را در انجام آنچه قانون و شرع و مطالبات بحق مردم این […]

پربازديد