خالق پارسه

«مسیری که جوانان اصول گرا می روند»

سایت استان: خالق پارسه اظهار نظر دو جوان اصول گرا متمایل به جریان پایداری ، طی هفته های اخیر در سایت های خبری استان، علاوه بر موضوعات مطرح شده ، نکات بسیار ظریفی در بر داشت که نشان از ته فکری دارد که متجلی شدن اندیشه‌ی انحصار طلبی در شکل های دیگر است. مدت های […]

«بی خیال سقاوه شوید ….»

سایت استان: خالق پارسه خبر احداث کارخانه ی فولاد در دشت سقاوه ،چند مدتی است در سایت ها وجراید استان از زبان نماینده ی شهرستان و مسولین استانی مرتب مطرح میگردد. اینکه این مو ضوع چه اندازه قطعیت پیدا کرده و تا چه اندازه احتمال همچنین موضوعی باشد را نمیدانم ولی امیدوارم با تحلیلی که […]

روحانی و سالی پر از ” برد – برد “

سایت استان: خالق پارسه حدود یک سال از حضور رسمی گفتمان اعتدال می گذرد.در این مدت محدود صدای ” ترک خوردن ” بخش عظیمی از فضا های شکل گرفته ی گذشته به گوش می رسد. کلید واژه ی ” برد- برد ” ،که اولین بار در بحث مذاکرات هسته ای باب شدو خود زمینه ی […]

“برای عادل فردوسی پور”

سایت استان: خالق پارسه هزینه کردن و مایه گذاشتن از رهبری رویه ای است که طی سال های اخیر ، گروه ها و جریا ن های مختلف فکری برای منفعل کردن حریف در گرو کشی های سیاسی از ان استفاده و بعضا سوء استفاده کرده اند. «این برنامه ( نود) با بیانات رهبری مغایرت دارد» […]

میکانیک یا مکانیک؟

اوایل سال 85 بود که استاندار وقت ، آقای حسینی در ادامه ی برخی رفتار های پوپولیستی که آن زمان در بین برخی مسئولین مد شده بود ، به خوابگاه ما سر می زد. بگذریم که حضورش نتیجه ای داشت یا نه! در یکی از این حضورها از یه کی از بچه ها پرسید: چه […]

پربازديد