خاموشی برق

اجرای بابرنامه خاموشی برق، در صورت ادامه روند موجود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد به مشترکین برق در این استان هشدار داد که مصرفی برق خود را بهینه کنند

پربازديد