خانه احزاب

خانه احزاب استان راه اندازی می شود

فتاح محمدی در نشست هم اندیشی با احزاب و تشکل های سیاسی استان گفت: بی طرفی در انتخابات به عنوان یک مبنای اصلی در درستور کار دولت قرار دارد و ما قطعا بی طرفی مجریان را در انتخابات ثابت خواهیم کرد.

پربازديد