خانه هنرمندان

انجمن عکاسان دنا به خانه هنرمندان دعوت شد

سایت استان: انجمن عکاسان دنا وابسته به اداره فرهنگ وارشاد اسلامى استان بعد از اجراى برنامه هاى تولیدى وآموزشى موفق در استان از طرف انجمن عکاسان ایران معرفى مى شود. هئیت مدیره انجمن عکاسان دنا با ریاست اسحق آقایى از عکاسان فعال استان براى شرکت در برنامه هاى علمى وآموزشى ده روز با عکاسان ایران […]

پربازديد