خانواده محترم رضایی

درخواست جوان معلول دهدشتی ازخانواده رضایی برای عفو محیطبان اعدامی

جوان معلول و قطع نخاعی دهدشتی در برنامه ماه عسل از خانواده محترم رضایی تقاضا کرد، محیط بان اعدامی را عفو کنند.

پربازديد