خاورمیانه

شایعات جنگ طلبانه

سایت استان: ر – دیپلماتیک این روزها در گفتگو های رسمی،خصوصی،دولتی،دولت ملتی، محفلی منقلی، شب نامه ای ،سیب زمینی و گفتگوهای زیر زمینی ای در مورد حمله شیمیایی اتفاق افتاده در سوریه که اگر حروفش در هم بریزد میشود روسیه ، عده ای دنبال گناه کار میگردندو عده ای گناه رابه گردن جناب “آن” و […]

پربازديد