خبرنگاران استان به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار

مدیرمسئول نشریه آذرنگ: خانه مطبوعات عملکرد ضعیفی داشته است

سایت استان: دکتر فتح اله مردانی متولد 7/4/1345 فارغ التحصیل دکترای پزشکی و مدیر مسئول هفته نامه آذرنگ است. وی از سال 1384 با مدیرمسئولی هفته نامه آذرنگ پا به عرصه رسانه گذاشت. مشروح مصاحبه وی با سایت استان به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار در پی می‌آید: اخبار استان، ایران و جهان را از […]

پربازديد