خبر ندارد

ملک الشعرای بهار؛ ادیب و شاعر دوران مشروطیت

محمد تقی صبوری ملقب به ملک الشعرای بهار فرزند میرزا محمد کاظم صبوری متولد ۱۲۵۶ ه. ش و وفات وی در سال ۱۳۳۰ ه. ش. پدرش لقب ملک الشعرای استان قدس رضوی را از ناصرالدین شاه و خودش نیز بنا بر برخورداری از ذوق و مهارت شاعری در سن ۱۸ سالگی لقب ملک الشعرای استان […]

پربازديد